มอบกระเบื้องหลังคาให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย 59

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 59 ที่ผ่านมา ทต.เหมืองง่า โดยท่านนายกคนอง กัลละหะ ได้ดำเนินการมอบกระเบื้องหลังคาให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยเมื่อเย็นวันที่ 3 พ.ค. 59

 

ข่าวโดย: งานประชาสัมพันธ์