กิจกรรมฝึกอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์จักสาน 59

                                                   วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์จักสาน เครื่องครัวสืบชะตา และผลิตภัณฑ์ต่างๆ กิจกรรมฝึกอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์จักสาน ณ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสาน/งานประดิษฐ์กลุ่มผู้สูงอายุบ้านหลุก

 

ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์