สรงน้ำพระในตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน 59

          วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน-เจ้าหน้าที่ ได้ทำการสรงน้ำพระ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อความเป็นสิิริมงคลต้อนรับปีใหม่ตามประเพณีวัฒรธรรมล้านนาที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน และรับศีลรับพร จากพระสงฆ์ในตำบลเหมืองง่าจังหวัดลำพูน

 

ข่าวโดย:งานประสัมพันธ์