รดน้ำ ดำหัว คณะผู้บริหาร 59

      วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ นายนำชัย สุขเกษม ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่-พนักงานของเทศบาลทุกท่าน ได้ร่วมรดน้ำ ดำหัว ของพรจากคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเหมืองง่า เนื่องในโอกาสปีใหม่เมือง

 

ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์

 

เทศบาลตำบลเหมืองง่า