รดน้ำ ดำหัว ท้องถิ่นจังหวัด 59

         วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน-เจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำ ดำหัว และรับศีลพร จากท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 

 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์

 

เทศบาลตำบลเหมืองง่า