รดน้ำ ดำหัว ปลัดฯจังหวัดลำพูน 59

           วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน-เจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำ ดำหัว และรับศีลพร จากปลัดฯจังหวัดลำพูน เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 

 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์

 

เทศบาลตำบลเหมืองง่า

 

เทศบาลตำบลเหงืองง่า

 

เทศบาลตำบลเหมืองง่า