รดน้ำ ดำหัว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 59

       วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน-เจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำ ดำหัว และรับศีลพร จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 

 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์

 

เทศบาลตำบลเหมืองง่า

 

เทศบาลตำบลเหมืองง่า

 

เทศบาลตำบลเหมืองง่า