รดน้ำ ดำหัว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 59

            วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน-เจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำ ดำหัว และรับศีลพร จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 

 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

เทศบาลตำบลเหมืองง่า