รดน้ำ ดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 59

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน-เจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำ ดำหัว และรับศีลพร จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์

 

เทศบาลตำบลเหงืองง่า

 

เทศบาลตำบลเหมืืองง่า

 

เทศบาลตำบลเหงืองง่า

 

เทศบาลตำบลเหมืองง่า