สรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดลำพูน 59

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสรงน้ำพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลเหมืองง่า

 

เทศบาลตำบลเหมืองง่า

 

เทศบาลตำบลเหมืองง่า