งานประเพณียี่เป็ง ต.เหมืองง่า ประจำปี 2558

วันเสาร์ที่  21  พฤศจิกายน  2558  เทศบาลตำบลเหมืองง่า   โดยนายคนอง  กัลละหะ  นายกเทศมนตรีฯ  ได้จัดกิจกรรมเนื่องในงานประเพณียี่เป็ง ต.เหมืองง่า  ประจำปี  2558  ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์สวนกาญจนาภิเษก  ร.9  ต.เหมืองง่า   กิจกรรมภายในงาน  มีทอร์คโชว์ เกี่ยวกับประเพณียี่เป็งตั้งแต่สมัยอดีต  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในปัจจุบัน   โดย พ่อครูบุญศรี  รัตตนัง  การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็กจากวัสดุธรรมชาติ   ประเภท นักเรียน  และ ประชาชน   การประกวดโคมลอม    และการแข่งขันประกวดร้องเพลง ชาย-หญิง จาก 10 หมู่บ้าน    การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณียี่เป็งให้คงอยู่สืบไป