ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลเหมืองง่า จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเหมืองง่า ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่
ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์