โครงการ"เทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน"

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 58 ที่ผ่านมา นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยน.ส.รัตน์สุดา ทนันปา ผอ.กองสาธารณสุขฯ และนายวรพล ผลหอม นวก.สาธารณสุขฯ ได้เข้าร่วมพิธีขอบคุณและมอบประกาศนีย บัตรในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2558 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กทม. และในโอกาสเดียวกันนี้ เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายกเทศมนตรีฯ ได้รับมอบโล่เกียรติยศ รางวัลชมเชย ตามโครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี 2 จาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมต.ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโดย องค์การบริิหารจัดการก๊าซเรื่อนกระจก (องค์การมหาชน) ข่าวโดย : ณิชนันทน์ นันตาเวียง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 6ว.