12 สิงหามหาราชินี ต.เหมืองง่า ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลเหมืองง่า จัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี พ.ศ. 2558 วันพุธที่ 12 ส.ค. 58 ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า