ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.เมืองลำพูน

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  อำเภอเมืองลำพูน ได้จัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า เพื่อรับทราบข้อราชการและนโยบายของรัฐบาล พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการของแต่ละหน่วยงานมาร่วมชี้แจงและแลกเปลี่ยนให้ที่ประชุมได้รับทราบ และในโอกาสนี้ จ.ลำพูนได้มอบใบประกาศรับรองให้เทศบาลตำบลเหมืองง่าเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนายอมร สุรินธรรม รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นตัวแทนรับมอบจากท่านปลัดอาวุธโส อ.เมืองลำพูน ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์