ทต.ห้างฉัตรแม่ตาลมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะฯ

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยท่านนายกคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯตำบลเหมืองง่า พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่าทุกท่าน ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จำนวน ๕๐ ท่าน ซึ่งมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต่อไป ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์