อบต.แม่อ้อศึกษาดูงานการยุติความรุนแรงฯ

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดยท่านนายกคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวตำบลเหมืองง่า ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ซึ่งคณะจาก อบต.แม่อ้อ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ และภาคีเครือข่าย จำนวน ๓๐ คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์