ธรรมะสัญจร ครั้งที่ ๕

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนตำบลเหมืองง่า และพี่น้อง ประชาชน ร่วมโครงการธรรมะพบปะศรัทธาประชาชน ตำบลเหมืองง่า ครั้งทีี่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดป่าไม้แดง โดยมีพระครูใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยวณฺโณ สำนักสงฆ์สันติสุข อ.แม่ริม เป็นองค์แสดงธรรมเทศนา ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์