ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

วันที่ 9 กันยายน 2557 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ในตำบลเหมืองง่า ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน - วังทอง ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์