ตรวจประเมินภาคสนาม ด้านการป้องกันการทุจริต

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดยนายคนอง กัลละหะ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และกลุ่มผู้นำชุมชน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินภาคสนาม ในการคัดเลือกองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์