12 สิงหา มหาราชินี

วันที่ 12 สิงหาคม 2557 เทศบาลตำบลเหมืองง่าจัดงานรัฐพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคลรวมถึงมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่ลำน้ำ และแจกพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ผู้มาร่วมงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์