ธรรมสัญจร ครั้งที่ 2/2557

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนตำบลเหมืองง่าและพี่น้องประชาชน ร่วมโครงการธรรมะพบปะ ศรัทธาประชาชนตำบลเหมืองง่า ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดวังทอง  โดยมี พระมหาสกุล มหาวีโร            เจ้าอาวาสวัดผ้าขาว จ.เชียงใหม่ เป็นองค์แสดง พระธรรมเทศนา ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์