ธรรมสัญจร ครั้งที่ 1/2557

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนตำบลเหมืองง่าและพี่น้องประชาชน ร่วมโครงการธรรมะพบปะศรัทธาประชาชนตำบลเหมืองง่า ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดสวนลำไย โดยมีพระครูไพศาลธรรมานุสิฐ
รองเจ้าคณะอำเภอเมือง วัดประตูป่า เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์