อบรมมาตรฐานสุขาภิบาลร้านแต่งผม

 
 
วันพุธ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ งานสุขาภิบาลสาธารณสุขเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดให้มีการอบรมมาตรฐานสุขาภิบาลร้านแต่งผมในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่าเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น ๑ เทศบาลตำบลเหมืองง่า เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสำหรับร้านเสริมสวย - ร้านแต่งผม ซึ่งมีความสำคัญมากต่อการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ซึ่งทางคณะกรรมการจะได้เข้าตรวจเยี่ยมร้านที่ผ่านการอบรมเพื่อประเมินและมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสำหรับร้านเสริมสวยและร้านแต่งผมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่อไป