ประเพณีหล่อเทียนพรรษาตำบลเหมืองง่า

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ที่ผ่านมา นายคนอง กัลละหะ  นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า  ร่วมงานประเพณีหล่อเทียนพรรษาตำบลเหมืองง่า ณ วัดเหมืองง่า ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป