ผ้าป่ารีไซเคิล (Recycle) บ้านศรีบุญยืน

 

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสถาพร ยะมณี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล บ้านศรีบุญยืน หมู่ ๓ ณ. ลานหน้าวัดศรีบุญยืน ซึ่งโครงการนี้ทางหมู่บ้านได้จัดขึ้นปีละ ๒ ครั้ง และจะดำเนินการให้ต่อเนื่องต่อไป
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์