ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center

วันอาทิตย์ที่ 29 มิ.ย. 57 ทต.เหมืองง่า ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เปิดโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center โดยมีนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี ต.เหมืองง่า เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ สำนักงานเทศบาล ต.เหมืองง่า ซึ่งโครงการนี้ดำเนินงานระหว่างวันที่ 21 มิ.ย. ถึง 13 ก.ค. 57 เพื่อให้ครู นักเรียน และช่างชุมชน ได้ดำเนินกิจกรรมด้านซ่ออมสร้างเพื่อชุมชน ด้านส่งเสริมสุขอนามัย และด้านพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชุมชน ข่าวโดย: งานประชาสัมพันธ์