ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิ.ย. 57 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์