ผ้าป่าขยะรีไซเคิลบ้านหลุก หมู่ 8

     ด้วยกลุ่ม อสม. พ่อบ้านแม่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุและพี่น้องประชาชนบ้านหลุก หมู่ 8 ต.เหมืองง่า ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลขึ้น   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มิ.ย. 57 ที่ผ่านมา   ณ  ลานอเนกประสงค์ข้างวัดบ้านหลุก ต.เหมืองง่า
ข่าวโดย: งานประชาสัมพันธ์^^