รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ต.เหมืองง่า

                วันที่ 16 มิ.ย. 57 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี ต.เหมืองง่า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ ส.ท. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม   รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  ต.เหมืองง่า  ประจำปี 2557    ณ   ลานอเนกประสงค์สวนกาญจนาภิเษก ร. 9 ต.เหมืองง่า และในโอกาสนี้ทางท่านนายกเทศมนตรีฯ  ได้มอบป้ายรณรงรค์และทรายอะเบทพร้อมทั้งปล่อยแถว อสม. เพื่อดำเนินการรณรงค์และกำจัดลูกน้ำยุงลายของแต่ละหมู่บ้าน ต่อไป
ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์^^