ไหว้สาป๋ารมี 136 ปี๋ ครูบาเจ้าศรีวิชัย

           เมื่อวันพุธที่ 11 มิ.ย. 57 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี ต.เหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา และส.ท. ร่วมทำบุญงานไหว้สาป๋ารมี 136 ปี๋ ครูบาเจ้าศรีวิชัย (ประเพณีดำหัวกู่ครูบาเจ้าศรีวิชัย) ณ วัดจามเทวี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์^^