โครงการ สานสายวัยสายใยรัก

วันที่ 13 มิ.ย. 57 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย ประธานสภา และคณะผู้บริหารฯ ส.ท. ร่วมเปิดโครงการ สานสามวัยสายใยรัก ซึ่งดำเนินการโดย อสม. บ้านต้นผึ้ง ม. 1 เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันระหว่างเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ในการทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.เหมืองง่า

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์^^