ข่วงวัฒนธรรม ตามวิถีดนตรีพื้นเมือง

วันที่ 9 มิ.ย. 57 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี ต.เหมืองง่า และในฐานะ ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.เหมืองง่า ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ข่วงวัฒนธรรม ตามวิถีดนตรีพื้นเมือง โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ และพี่น้องประชาชนบ้านต้นผึ้ง เข้าร่วมโครงการ ณ บ้านต้นผึ้ง ม.1 ต.เหมืองง่า สนับสนุนโครงการ โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.เหมืองง่า By : งานประชาสัมพันธ์