"มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ วัดบ้านหลุก ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน"

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 57 เวลา 15.30 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี ต.เหมืองง่า ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน