"สรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร (งาน 8 เป็ง)"

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงาน - เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ร่วมเดินขบวนครัวทานสามัคคี 5 ตำบล โดยมี ต.เหมืองง่า ต.หนองช้างคืน ต.ประตูป่า ต.อุโมงค์ และ ต.ริมปิง เนื่องในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร (งาน 8 เป็ง) ประจำปี 2557 ซึ่งเริ่มเดินขบวนตั้งแต่สนามกีฬา จังหวัดลำพูน สิ้นสุดที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน