"รับน้ำสรงพระราชทาน"

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 6 พ.ค. 57 เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชน ต.เหมืองง่า ได้ร่วมต้นรับขบวนน้ำสรงพระราชทาน เพื่อเข้าพิธีสมโภชและสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย เนื่องในงานประเพณี 8 เป็ง ประจำปี 2557