"กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหมืองง่า ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557"

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2557 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี ตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน - เจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการและพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 และได้มอบทุนการศึกษาแก่สมาชิกกองทุนฯ ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 รวมทั้งสิ้น จำนวน 47 ราย รายละ 600 บาท มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี จำนวน 2 ราย รายละ 1,500 บาท มอบทุนด้านการสร้างชื่อเสียง จำนวน 3 ราย รายละ 1,500 บาท มอบสวัสดิการด้านประสบอุบัติเหตุร้ายแรงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทุพพลภาพหรือพิการ จำนวน 1 ราย รายละ 1,000 บาท มอบสวัสดิการกรณีนอนรักษาพยาบาล จำนวน 2 ราย รายละ 400 บาท และภายในงานได้มีการแจกของรางวัลให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการอีกด้วย ณ บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเหมืองง่า (หลังเก่า)