"มอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่ได้รับผลกระทบฯ"

ด้วยกลุ่มเหมืองง่ารวมใจ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2557 ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ โดยได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่ได้รับผลกระทบฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 มอบโดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า