"ร่วมรดน้ำ ดำหัว ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ. จังหวัดลำพูน"

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 57 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี ต.เหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน - เจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำ ดำหัว และรับศีลรับพร จาก ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง