พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลฯ กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล พร้อมด้วยพสกนิกรภายในตำบลเหมืองง่า ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5และแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรภายในตำบลเหมืองง่า