กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณถนนเลียบลำเหมืองกลาง บ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 ตั้งแต่แยกประตูป่า - แยกโรงพยาบาลลำพูน