กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรฯ 13 ต.ค. 63

  • พิมพ์

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพิทักษ์ กาวิละ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า และประชาชนจิตอาสา ร่วมกับจังหวัดลำพูน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองลำพูน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด แม่น้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมี นายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน