มอบเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

  • พิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ได้มอบหมายให้นายอมร สุรินธรรม รองนายกเทศมนตรีฯและนายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรีฯ มอบเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 แก่ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเหมืองง่า