สรงน้ำพระสงฆ์ใน ต.เหมืองงง่า

เมื่อวันที่่ 17 เมษายน 2557 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี ตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน - เจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ตามประเพณีวัฒนธรรมล้านนาที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน และรับศีลรับพร จากพระสงฆ์ในตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน