"รดน้ำ ดำหัว ท้องถิ่นจังหวัด"

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 57 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี ต.เหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน - เจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำ ดำหัว และรับศีลรับพร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง