"รดน้ำ ดำหัว นายกเทศมนตรี ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน"

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เทศบาล ต.เหมืองง่า โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน - เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอสม. กลุ่มแม่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน และพี่น้องประชาชน ต.เหมืองง่า ได้ร่วมรดน้ำ ดำหัว และรับศีลรับพร จากนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง By:งานประชาสัมพันธ์