โครงการธรรมะพบปะศรัทธาประชาชนตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2563 ณ วัดบ้านหลุก

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และประชาชนตำบลเหมืองง่า เข้าร่วมโครงการธรรมะพบปะศรัทธาประชาชนตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2563 ณ วัดบ้านหลุก โดยมีพระครูพิทักษ์ธรรมกร เจ้าคณะตำบลมะเขือแจ้ เขต1 เจ้าอาวาสวัดบ้านแจ๋ม เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา เพื่อให้ประชาชนในตำบลเหมืองง่า ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา และนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องต่อไป