จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

ทต.เหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน – เจ้าหน้าที่ เทศบาลฯ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมจากซุ้มต่าง ๆ และแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง   โดยมีเด็กและเยาวชนพร้อมด้วยผู้ปกครองเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า  เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ม.ค. 57  ที่ผ่านมา