มอบผ้าห่มกันหนาว ปี 57

วันที่ 15 ม.ค. 57 ทต.เหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.เหมืองง่า ได้ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการสวัสดิการสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว แก่พี่น้องประชาชน ต.เหมืองง่า โดยมีตัวแทนแต่ละหมู่บ้านเข้ารับมอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่