พิธีมอบรถเข็นคนพิการ

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่าโดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ ซึ่งได้มอบหมายให้นายอมร สุรินธรรม รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการมอบรถเข็นคนพิการ ให้แก่ผู้พิการใน ตำบลเหมืองง่า จำนวน 32 ราย เพื่อสำหรับให้ผู้พิการใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า